Kendriya Vidyalaya Seoni
Phone: 07692-220338Email: seonikv@gmail.com
 
केन्द्रीय विद्यालय सिवनी
 
Kendriya Vidyalaya Seoni
BARGHAT ROAD SEONI (MP)
CBSE Affiliation No. 1000056
 
KENDRIYA VIDYALAYA SEONI WELCOMES YOU.
PRINCIPAL
 Shri C.V. Dhote


 Shri Ram Singh Sonwanshi-Principal

-2012-08-03- 9.11.2017
 SHRI O.P.KOMRE-PRINCIPAL(IC)

-1992-02-10-1992-05-18
 SHRI J.L. NAHAR-PRINCIPAL(IC)

-1992-06-01-1992-08-29
 SHRI R.B.KHATI-PRINCIPAL(IC)

-1992-09-01-1993-03-05
 SHRI V.D.MISHR-PRINCIPAL(IC)

-1993-03-01-1993-07-24
 SHRI M.N. GUPTA-PRINCIPAL(IC)

-1993-07-24-1994-01-12
 SHRI S.N. PUJARI-PRINCIPAL

-1994-09-16-1995-07-00
 SHRI R.A. MISHR-PRINCIPAL

-1994-01-16-1994-06-16
 SHRI R.A. MISHR-PRINCIPAL(GRADE I)

-1994-05-04-1998-08-10
 DR. U.S.MISHRA-PRINCIPAL

-2000-04-24-2003-06-20
 SHRI R.B.MISHRA-PRINCIPAL

-2003-07-10-2009-12-03
 SHRI P.S. KOMBADE-PRINCIPAL(IC)

-2009-12-04-2010-06-02
 SHRI PRAHALAD SINGH-PRINCIPAL(GRADE I)